ท่านดร.อดิศร ไชยคุปต์ หัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสูงสุด ต้อนรับ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษาหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสูงสุด-ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานสภาฯ เขตพระนคร เพื่อปรึกษา หารืองานเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อความถูกความต้องเที่ยง

ธรรม ของสังคมบ้านเมือง ให้ความเป็นธรรมของสังคม พร้อมด้วย ว่าที่รองอธิบดี สำนักงานอัยการสูงสุด ท่านดร.ต่อศักดิ์, คุณอนุพันธ์-คุณประกายฝน-น้องมิคกี้ พุทธา ณ สำนักงานอัยการสูงสุด