คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และ ผอ.สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)(องค์การมหาชน) เป็นประธานจัดงาน โดยมี ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D. L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง) เป็นกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้ธีม “Gliter & Gold – The Brilliant Way of Gold Shine” พร้อมด้วยรองผอ.ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการท่านอื่นๆ จากทั้งประเทศไทยและต่างชาติ อาทิเช่น คุณสิริน ศรีอรทัยกุล, ม.ล. ภาวินี สันติศิริ, คุณธนิษฐ์ ดุรงคพิทยา, คุณเกศณี ศิริวัฒนสกุล, คุณวรรณพร โปษยานนท์, Mr. Yutaka

Fukasawa, Ms. Sandra Tjia และแขกผู้มีเกียรติ
พร้อมกันนั้นในงาน คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค และผอ.สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณผู้สนับสนุนในงานให้แก่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ด้วย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันพุธที่ 30 ส.ค. 66