พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของด้านการจราจรในโครงการ”ถนนปลอดภัยเริ่มที่เรา”จากคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2″โดยมีคุณจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตำรวจภูธรภาค2และนายสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยสมาชิกและคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกหลายๆท่านพร้อมกันนี้ได้เชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง8จังหวัดมารับมอบสิ่งของทั้งหมดเพื่อนำไปแจกจ่ายยังสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค2เพื่อออกไปปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(22ธ.ค.2564)