ชลบุรี-สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม แต่งตั้งคณะกรรมการ TMTA FOR EEC เพื่อสังคม เพื่อศาสนาและเพิ่มรายชื่อสมาชิก หวังเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออก

วันที่ 19 พ.ย.65 ที่บริษัท อาราเบียน-ไทย เมตะเวิร์ส จำกัด ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.ชลิต ศรีสมาน รองนายกสมาคมฯTMTA สาขาภาคตะวันออกและCEO บริษัท อาราเบียน-ไทย เมตะเวิร์ส จำกัด เรียกประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในนาม TMTA FOR EEC โดยได้แต่งตั้งสมาชิกและคณะกรรมการ เพื่อเดินหน้าการทำงานของสมาคมฯ

โดยมีเป้าหมาย เพื่อขยายสมาชิกให้ครอบคลุมนักธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สร้างกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์ระหว่างนักธุรกิจบนแพทฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบปัญหาในพื้นที่

สำหรับแผนการและกลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์และนำแนะสมาคมเพื่อเพิ่มสมาชิกด้วยการสร้างเครือข่ายในระบบออนไลน์และออฟไลน์ การจัดกิจกรรมสังสรรค์ รายสัปดาห์ รายเดือนรายปี การตั้งสายด่วน (Hotline)และจุดรับแจ้ง พร้อมผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน สายด่วน 033-033-298 มุสลิมคอลเซ็นเตอร์

ซึ่งได้ตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้ 2565 ในการเพิ่มสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน การเข้าแนะนำตัวกับผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่มัสยิสต์ต่างๆและผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออก เพื่อให้การสนับสนุนสมาคมฯ

อย่างไรก็ตามโครงการในปี 2566 จะมีการจัดงาน Grand Opening พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารสมาคมและสมาชิกในพื้นที่EEC คาดว่าจะขยายสมาชิกให้ครบ 3,000 คน กิจกรรมการจัดงาน Islamic Friendly โดยร่วมกับสำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ สถาบันฮาลาล และหน่วยงานในพื้นที่เมืองพัทยา กิจกรรมHalal on the beach ในนามสมาคม TMTA EEC สนับสนุนการMatching ธุรกิจในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ