วันที่ 20 ส.ค.66 เวลา 16.15 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ,พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. , พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในทุกลำดับชั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะสมาคม-ชมรมแม่บ้านในระดับกองบัญชาการและกองบังคับการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกทั้งภาคส่วนของ

ประชาชนอาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจในทุกระดับและคณะที่ปรึกษาต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันอันเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 38 นิ้ว ขึ้นประดิษฐานที่หอพระพุทธโสธร ตร. 108 ปี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ร่วมอันเชิญ อธิฐานจิต และเบิกเนตร ณ หอพระพุทธโสธร ตร. 108 ปี หน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.