พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรมตรวจเยี่ยมกต.ตร.กทม.ในสังกัด บก.น.1 และการประชุมใหญ่ กต.ตร.บก.น.1 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น., พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.น., พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.1, พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กองตรวจราชการ10, คุณกรุณา พันธุ์เพ็ชร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)

โดยดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1 – ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกล่าวเปิดโครงการต่อท่านประธาน โดยมีคณะกต.ตร.กทม.และที่ปรึกษา ได้แก่ คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, คุณบุญชนะ เจริญผล, คุณบัญชา รัชตวุฒมงคล, คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล, คณะกต.ตร.บก.น.1 และที่ปรึกษา ได้แก่ คุณมนูญ พุฒทอง, ดร.โชติมา นิ่มอร่ามวงศ์, คุณพินิตย์ พิมพาเรือ, คุณอัฑฒ์ มาฆลักษณ์, คุณธนัต วีรเวทสกุล, คุณมงคล กีรติไกรนนท์, คุณพิสมัย สวัสดิโรจน์ และคุณสมบูรณ์ กิจลิพาพร, ประธานอนุกต.ตร.บก.น.2-9 เช่น คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิรสิน ประธานอนุกต.ตร.บก.น.2, คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานอนุกต.ตร.บก.น.4, คณะกต.ตร.สน.ในสังกัดบก.น.1 เช่น คุณเมตตา ปราบสุธา ประธานกต.ตร.สน.โชคชัย, คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข ประธานกต.ตร.สน.พญาไท, ผู้กำกับสน.ในสังกัดบก.น.1 เช่น พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, อาจารย์นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเข้าประชุม

พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ “โครงการทำดีมีรางวัล”, มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 110 ถุง

นอกจากนั้น พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น. (แทนพล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.1) ได้ให้เกียรติมอบบัตรประจำตำแหน่งกต.ตร.บก.น.1 ให้กต.ตร.บก.น.1 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันพุธที่ 17 พ.ย. 64