นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี นำคณะเข้าลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.  ณ ศาลาสหทัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง นายอัฑฒ์ (สุทัศน์ ) มาฆลักษณ์  นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี /  อุปนายก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / กต.ตร.บกน.1 / กต.ตร.สน.ดุสิต /ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แขวงสวนจิตรลดา ( ศกช.กท 020301 ) เขตดุสิต / ที่ปรึกษามูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราวายบุญ นำคณะผู้บริหารสโมสรลูกเสือราชวิถี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
     นายอัฑฒ์ (สุทัศน์ ) มาฆลักษณ์  ได้กล่าวว่า วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้า และทีมงานผู้บริหารสโมสรลูกเสือราชวิถี ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนับเป็นเอนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมั่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน