วันพุธที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ท่านพล.ต.ท วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย รองจตร. ท่านพล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช,ท่านพล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์,ท่านพล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส,ท่าน พล.ต.ต.ดร. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ ผบก.กต.9,ท่าน พล.ต.ต. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กต. 10 ,ท่านพล.ต.ต.จิรพัฒน์ พรหมนอก ผบก.อก.จต., ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ-ประธานกต.ตร.บก.น.1,คุณ ขวัญชัย บุญสุวรรณ,คุณ ภาสกร กฤตยารักษ์สกุล,คุณ มังกร จารุสถิติ,คุณ สินาท เฮงสุวนิช,คุณ ศุภชัย อิทธิปาลกุล, คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ,คุณอนุพันธ์ พุทธา และคณะที่ปรึกษาทุกท่านร่วมเข้าประชุมและ

ปรึกษาหารือการจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจครบรอบ 108 ปี พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้ร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานจเรตำรวจ อีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจเรตำรวจ