พิธีลงนามการให้ความช่วยเหลือตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”
กราบขอบพระคุณ ท่านพล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. และ ท่าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. เป็นอย่างสูงครับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. ท่าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. เป็นประธานในพิธีลงนามให้ความช่วยเหลือตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-กต.ตร.บก.น.1-สภาฯ เขตพระนคร,คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ กต.ตร.กทม., คุณสุพจน์ บุญคุ้มลาภ ที่ปรึกษากต.ตร.กทม.,ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานฯ-คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ ตำรวจนครบาล,สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล,รองผบก.และข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงานกต.ตร.
เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ท่านพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ จากนั้น ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ, คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ,คุณสุพจน์ บุญคุ้มลาภ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” นอกจากนี้ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้มอบเงินสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แด่ข้าราชการตำรวจนครบาล อีกด้วย ณ ห้องประชุมกฤดากร กองบัญชาการตำรวจนครบาล