พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ” หลวงพ่อโสธร ” โดยได้รับเมตตาจิตจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(เจ้าคุณธงชัย)เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ ประธานสมาคมแม่บ้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจที่มาในพิธีอาทิเช่น พล.ต.อ. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ

ตร.,พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ,พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2,พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.,พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผบช.ภ.2,พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผบช.ภ.2, พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิช ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พร้อมด้วยภาคประชาชนที่เลื่อมใสและมีจิตศรัทธา อาทิเช่น คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานที่ปรึกษาผบช.ภ.2,คุณจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผบช.ภ.2,และคณะนักธุรกิจ”ชมรมโชคดี” พร้อมด้วยประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีมหากุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 24/พ.ค./2566