พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกต.ตร.บก.น.1 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น. ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1 เป็นประธานการประชุมคณะกต.ตร.บก.น.1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ท่าน พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.1, รอง ผบก.น.1 ทุกท่าน, ผกก.ในสังกัด บก.น.1 ทุกท่าน, คณะกต.ตร. และที่ปรึกษาบก.น.1 ทุกท่าน อาทิ คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ,คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ, ดร.มงคล กีรติไกรนนท์, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล,คุณ อรพินท์ ชินวงศ์พรหม ,คุณ Birju,คุณ Ben,คุณ Desai,และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะ กต.ตร.บก.น.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการงานตำรวจ ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พร้อมกันนี้ ท่านพล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ ในโครงการ “ตำรวจ บก.น.1 ทำดี มีรางวัล” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และบัตรที่ปรึกษาแก่คณะที่ปรึกษาทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำราญกิจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล