วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 15.30 น. ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานจเรตำรวจ ปี 2565 พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ,ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจรองจเรตำรวจ,คณะที่ปรึกษาฯ และรองจเรตำรวจ อาทิเช่น ท่านพล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช,ท่านพล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ,ท่านพล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์,ท่านพล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ,ท่านพล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง,ท่านพล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์,ท่านพล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี,ท่านพล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์,ท่านพล.ต.ต.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุทธยา,ท่านพล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู เป็นต้น, ท่านพล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการจเรตำรวจ,ท่าน พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กต.10 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงาน พร้อมกันนั้น ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณ และ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต แด่ ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ และผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน อีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สตส.