นครปฐม26-12-65นายกรัฐมนตรีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก ครั้งที่19
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา17.30น. ที่ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่19 ประจำปี2566 เมื่อเดินทางมาถึงได้เข้ากราบนมัสการบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเข้าถวายสักการะพระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ไปยังเวทีกลาง ชมการแสดง ชุด ระบำภูษาปูรณฆฏาศรีทวารวดี โดย ศูนย์วัฒนธรรมตำบลลำเหย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ ชุด “พระรามตามกวาง” โดยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี
ด้วยจังหวัดนครปฐมได้เริ่มมีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 โดยเกิดขึ้นจากความคิดของนายมานิต ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้น และนายสวัสดิ์ สุวรรณนที ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การจัดงานครั้งแรกใช้ชื่องานว่า “งานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารำลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2543มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2544 มิได้มีการจัดงานเนื่องจากจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ทวารวดีรุ่งเรือง เมืองมหาธีรราชเจ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2545 การจัดงานครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2546 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างอเนกอนันต์ ควรที่ชาวนครปฐมจะได้มีโอกาส แสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน จึงได้มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วพิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2546
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีจัดกิจกรรมการสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับการจัดงานครั้งที่19 ปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์สดับปกรณ์ถวายพระราชกุศล
 2. พิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
 3. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระรามตามกวาง” จากวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา
 4. การแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม
 5. การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 6. การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง
 7. การประกวดร้องเพลง
 8. การแสดงดนตรีร่วมสมัย
 9. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 10. เรือนรำลึก
 11. การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  ไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล