จ.นครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นครปฐมร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และ “งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ”
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนครปฐม – โครงการ “นครปฐมร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และ “งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” โดยมี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พันตำรวจเอกสุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง ซึ่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลอง รื่นเริงต่าง ๆ มีประชาชนรวมกลุ่ม ทำให้การจราจรในถนนสายหลัก และสายรองเพิ่มมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้และออกสู่ภาคตะวันตก จึงได้กำหนดเป้าหมาย ลดจำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กวดขันวินัยจราจร ตรวจเข้มกับผู้ขับขี่หรือโดยสารที่ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยให้จัดตั้ง “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” และจัดให้มีถนนปลอดภัยในท้องถิ่น “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
อุบัติเหตุทางถนนสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับของผู้ขับขี่ และการขาดวินัยฝ่าฝืนกฎหมายจราจร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ ช่วยกันผนึกกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ ทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามหัวข้อที่ใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ”


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว