วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 14.00 น. ท่าน พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ อาทิ ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ,คุณ พัศ ลิมปะพันธุ์,คุณ ภูริพัฒน์ ภูมิวัฒนากิจ,คุณ ศิริรวี ราศรี และ คุณ จารุวัฒน์ อ่อนเกิด เข้าอวยพรเนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group โดยมี ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-ประธานกต.ตร.บก.น.1-สภาฯ เขตพระนคร ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกด้วย ณ ห้างเพชรหลีเสง บางลำพู