สโมสรโรตารี่กรุงเทพบางลำพูในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมด้วยงานจิตอาสาเพื่อสังคม สว.มธ. 9 กลุ่ม 6 มิตรภาพ และสถาบันส่งเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพหูให้กับพระสงฆ์ ครู บุคลากร และนักเรียนอีกทั้ังการบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมมอบหนังสือคู่มือสอบให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5- 6 และมอบยาสำหรับใช้ในห้องปฐมพยาบาลพร้อมด้วยพัดลมขนาด 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่อง พรบ.ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท โดยมี นายชัยณรงค์ รัตนโยธินานนท์ นายกสโมสรโรตารี่ กรุงเทพบางลำพูในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกโรตารี่ดังกล่าวอีกทั้ง นายโฆษิต สุขวินิจจิตร นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย,พ.ต.ท. ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทรวิหารและผู้แทนจากสำนักงานเขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมโดยในงานพิธีนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อคิดการใช้ชีวิตรประจำวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กทม. ( 1 มิถุนายน 2566)