นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในการประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานคณะขับเคลื่อนฯ เขตพระนคร-กต.ตร.กทม.(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง)-ประธานสภาฯ เขต

พระนคร- ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ รองประธานคณะขับเคลื่อนฯ เขตพระนคร-ประธานกต.ตร.บก.น.1, คุณประพันธ์ เสาวภา รองประธานคณะขับเคลื่อนฯ เขตพระนคร, คุณศิวพล เที่ยงธรรม เลขานุการคณะขับเคลื่อนฯ เขตพระนคร, คุณศิระ งามสำโรง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตพระนคร และท่านผอ.เขตต่างๆ และคณะขับเคลื่อนฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67