นายกรัฐมนตรี ท่านเศรษฐา ทวีสิน เดินทางตรวจโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง” พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการกทม.ฯ อ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, รองผู้ว่าราชการก

ทม.ฯ, ปลัดกทม. คุณวันทนีย์ วัฒนะ, ผอ.เขตพระนคร คุณโกศล สิงหนาถ, ดร.ธัชวิน-ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง-ประธานสภาฯเขตพระนคร-ประธานคณะขับเคลื่อนฯเขตพระนคร-ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และคณะฯ เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพู โดยมีมัคคุเทศก์น้อยนำเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์บางลำพู วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 67