หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 2  หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล  เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้ว…

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ที่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ   

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565
โดยหลักสูตร The Media New Normal ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดย
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้เปิดอบรมระหว่าง วันที่ 26 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal 

ทั้งนี้  ทีมผู้บริหารหลักสูตรนำโดย ดร. ธีรพล  มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร,  ดร.บุษรา  วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร, และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน, ดร.สิริลักษณ์  พรโชคชัย,  ดร.สุชาดา  กิจรุ่งสุวรรณ และคุณ ธนนนท ตุลาวสันต์,  มีความเชื่อมั่นว่าผู้อบรมหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังของสื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน เศรษฐกิจและสังคมให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ากับประเทศชาติของเราต่อไป

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณพรลพัชร  นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) และ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 2 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศครั้งนี้ อย่างอบอุ่น