วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564 (เวลา 10.30 น.) ท่านพล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5(ผบช.ภ.5 )ให้เกียรติเดินทางมามอบใบประกาศเกียรติคุณตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แก่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S. JEWELRY GROUP และตำแหน่งประธานที่ปรึกษาแก่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ณ ห้างเพชรหลีเสง บางลำพู