คุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ประธานในพิธี ร่วมกับ ดร.นฤมล-ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D.L.S.Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง), ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน),ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาคณะดำเนินงานศาลเจ้าพ่อหนู พร้อมด้วย พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล ประธานจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อหนู, คณะกรรมการและที่ปรึกษาศาลเจ้าพ่อหนู และศิษยานุศิษย์ ร่วมอัญเชิญเจ้าพ่อหนูไปประทับที่ปะรำพิธี ในพิธีไหว้สักกระองค์เจ้าพ่อหนู ประจำปี 2564