กองทัพเรือจัดกำลังพล “Big Cleaning” โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบต้อนรับเปิดเทอม

 ตามที่ สถานศึกษาต่าง ๆ มีกำหนด เปิดเรียน​ในลักษณะ On​ site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ภายหลังจากรัฐบาล ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่​ 12​ ปีถึง18 ปี​ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน และ บุคลากรของโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยของกองทัพเรือ ในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลดำเนินการ สนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียน ในการ Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณอาคารและโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ พร้อมกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในพื้นที่ของ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อ ลดการสะสมของเชื้อโรค เพื่อให้เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทั้งนี้ กองทัพเรือ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ กองทัพเรือ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทรัพยากรต่างๆของกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ โดย มีเป้าหมายที่สำคัญคือ “รวมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ