วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น. ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.

โดยมี ท่าน ปรพล อดิเรกสาร, ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานสภาฯ เขตพระนคร ร่วมแสดงความยินดี ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้างเพชรหลีเสง บางลำพู