วันจันทร์ ที่ 21 พ.ย. 65เวลา 13.30 น.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7เป็นประธาน
“การประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการงบลงทุนของ ตำรวจภูธรภาค 7”

พร้อมด้วย
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.ดวงใจ พานิชอัตรา
รอง ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.พีรรัฐ โยมา
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.หญิง สายพิณ รอดหงษ์ทอง
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม