วันพฤหัสที่5 พ.ค.2565 (เวลา13.00น.)พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2(รอง ผบช.ภ.2) ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมชมโครงการ “ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับหัวหน้าชุมชน ผู้นำท้องถิ่น” ณ บ้านพัก นายสุวิทย์ ครูศรี (อดีตกำนันหนองบอนแดง )โดยมี พ.ต.อ.ทวี กุดแถลง ผกก.สภ.บ้านบึง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้
สำหรับโครงการ​ฝากรถไว้กับผู้​นำชุมชนเป็น นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะต่างๆในการเดินทาง พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2 จึงได้มีแนวคิดให้สอดคล้องและมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติ อุบัติเหตุการจราจรลงให้ได้ และเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัย มีร่างกาย สุขภาพแข็งแรงตลอดเวลา เดินทางไป – กลับสวัสดิภาพ เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุจราจรในอดีต พบว่ารถจักรยานยนต์มักเกิดอุบัติเหตุถึง 90% เพราะผู้ขับขี่อาจจะประมาท ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ขับขี่เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ตำรวจภูธรภาค 2 จึงได้นำเอา โครงการรับฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับผู้นำชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ – เทศกาลสงกรานต์ (ช่วง 7 วัน อันตราย มาดำเนินการและมอบหมายนโยบายให้กับ ผกก.ทุก สภ. มี ชุดมวลชนสัมพันธ์ และมีสมาชิก Cyber Village ซึ่งโครงการนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในครอบครัวนำรถจักรยานยนต์มาฝากผู้นำชุมชนน่าเชื่อถือ ป้องกัน คนในครอบครัวเมาเหล้านำรถจักรยานยนต์ไปขับขี่บนท้องถนน แล้วอาจ เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกทั้งยังป้องกันลูกหลานเด็กวัยรุ่นเอารถไปแข่งขัน (แว้น ) จนอาจเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ในการเกิดอุบัติเหตุจราจรจำนวน มาก ดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 2 ได้รีบนำโครงการดังกล่าวมาขอร้องความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนโดยด่วนเพื่อจะได้ลดสถิติอุบัติเหตุให้จบลงได้ ซึ่งช่วงปีใหม่ 2565 ลดลงได้ถึง 14.5%