วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย รอง จตร.,ผบก. ทุกท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ,ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ,คุณ อนุพันธ์ (ท่านตู๋ ไดนาไมต์)-คุณประกายฝน-น้องมิคกี้ พุทธา,คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ และคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษาฯ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ รองประธานที่ปรึกษาฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานที่ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พีรวัฒน์ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ พร้อมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจทุกท่าน ได้ร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างห้องสำหรับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจเรตำรวจ อีกด้วย และในเวลาต่อมา ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ,ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ และคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของและเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์อคิบาลคามิลเลียน จำนวน 117,000 บาท โดยมี คุณพ่อ พงศ์ศิริ สังวาลย์เพชร รองผอ.ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมนักบุญคามิลโล ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กทม.