วันพุธที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย รอง จตร.,ผบก. ทุกท่าน และคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ได้ให้เกียรติแต่งตั้ง ดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นประธานและรองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ และมอบบัตรที่ปรึกษาแก่คณะที่ปรึกษาทุกท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจเรตำรวจ