สุดมันส์! “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” ระเบิดศึก “มวยไทยราชทัณฑ์-นานาชาติ มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ”

วันพฤหัสที่ 30 มี.ค.66 เวลา 15.00 น. ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันมวยไทย “Prison Fight มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ” หรือ ศึก “มวยไทยราชทัณฑ์ VS มวยไทยนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก Mr.David Thomas อัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Mr.Paul Merrill ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย-สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ Mr.Patrick Maher ที่ปรึกษา (ฝ่ายบริหาร) และกงสุลใหญ่-สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ดวงจินดา ประธานกรรมการ บริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด และผู้บริหารบริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการฝึกวิชาชีพด้านมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขังสู่การเป็นนักมวยอาชีพ โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้มี ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 3 เข้าร่วมงาน

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ที่นอกเหนือจากการควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขังแล้ว การดูแลผู้ต้องขังทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ ก็ยังนับเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ คือการดูแลให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เหตุนี้การส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่ผู้ต้องขังจึงนับเป็นตัวเลือกที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กรมราชทัณฑ์ได้ให้การสนับสนุน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังทุกแห่งที่มีความพร้อมในการถ่ายทอด พัฒนา ฝึกฝนผู้ต้องขังในด้านกีฬามวยไทยโดยมาตลอด