วันพุธที่ 6 ตุลาคม 64 ท่านพล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น.,ท่าน พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการทำงานของคณะกต.ตร.ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล วาระปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการกต.ตร.กทม.ได้ลงมติเลือก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ เป็น ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) อีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกต.ตร.กทม.และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระปี 2564-2566 ได้แก่ คุณบุญชนะ เจริญผล, คุณประจักร ตั้งคารวคุณ, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล, คุณสัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ, คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, คุณบัญชา รัชตวุฒิมงคล

พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมประชุม อาทิเช่น คณะที่ปรึกษากต.ตร.กทม. เช่น ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ,คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ,คุณโสภณ โพธิสพ,คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ, คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์,ประธานอนุบก.ต่างๆ เช่น คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน,คุณชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์,คุณน้ำค้าง พึ่งทอง,คุณโกมล ลาภพรหมรัตน, คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภนา,คุณศิริเวช รัตนเทพสถิตย์, คุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมกฤดากร กองบัญชาการตำรวจนครบาล