คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด พร้อมตรวจสอบการซ่อมสร้างถนนและจัดระเบียบทางเท้าเพื่อลดอุบัติเหตุ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม นำโดยนายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 (ประธาน ก.ธ.จ) พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ร่วมลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด จำนวน 2 โครงการ /กิจกรรม ได้แก่ 1 ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ 4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3234 – บ้านคลองนราภิรมย์ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กม. งบประมาณ 27,220,000 บาท 2.ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 – ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.200 กม. งบประมาณ 21,185,000 บาท หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมสร้างถนน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 60 พรรษามหาราชินี ที่ทำการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ 9 กิจกรรม โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนระยะเวลากำหนด และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย
จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุม เรื่องการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาของรถบรรทุกหิน ดิน ทรายที่มีบังโคลนยื่นออกมา รวมถึงปัญหาร้านค้าแผงลอยที่มาจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า ทำให้ประชาชนที่เดินทางเท้าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติบนถนน และการปิดช่องแบริเออร์เพื่อกลับรถจุดที่เสี่ยงอันตราย
ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 (ในฐานะประธาน ก.ธ.จ) ได้ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ตรวจสอบข้อกฎหมายของรถบรรทุก และให้ผู้นำท้องถิ่นตัดแต่งต้นไม้ริมถนน รวมถึงเจรจากับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายบนทางเท้าให้ขยับพื้นที่เข้าไปด้านในเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินได้ ส่วนเรื่องการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม จะได้มีการพิจารณาร่วมกับท้องถิ่นปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน