นครปฐม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะ ตรงข้ามวัดเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอดอนตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันปลูกต้นจัน ตะเคียนทอง มะค่าโมง แดง สัก มะฮอกกานี ได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ตลอดจนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสรรพชีวิต และร่วมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเป็นไปตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว