พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1 โดยมี ดร.พีรวัฒน์- ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) -ประธานกต.ตร.บก.น.1 -ประธานสภาฯ เขตพระนคร, รองผู้การ บก.น.1 อาทิเช่น พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร, พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร, พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์, พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า, พ.ต.อ.กมล นุ่มหอม, พ.ต.อ.เดชา พรมสุวรรณ์, พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ,ผู้กำกับสน. ในสังกัดบก.น.1 อาทิเช่น พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม, พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผกก.สน.ดุสิต, พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผกก.สน.สามเสน, พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.นางเลิ้ง, พ.ต.อ. กฤษฎาพร จงอักษร ผกก.สน.พญาไท, พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน, ว่าที่ พ.ต.อ.นราวุฒิ รักษาวงศ์ ผกก.สน.ดินแดง, พ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผกก.สน.ห้วยขวาง, พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผกก.สน.บางโพ, คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา อาทิเช่น คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, ดร.มงคล กีรติไกรนนท์, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข, ดร.โชติมา นิ่มอร่ามวงศ์, คุณประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณปรีชญ์ หวังอายธรรม, คุณธนกร ตั้งมั่นทศธรรม และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1

พร้อมกันนั้น ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ มอบพระแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในภารกิจของข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.น.1 อีกด้วย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กทม. วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 66