วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.2566( เวลา 13.00 น.) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.)ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยนช์แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืนประจำปี พ.ศ.2566 แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ,ดร.ธัช

วิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) -ประธานกต.ตร.บก.น.1 -ประธานสภาฯ เขตพระนคร ,คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ กต.ตร.กทม ,คุณสุพจน์- คุณประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ที่ปรึกษากต.ตร.กทม และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ บก.อคฝ. สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ