วันศุกร์ที่ 24ธันวาคม2564( 08.00 น. )
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ครบรอบปีที่ 99 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่ได้มาร่วมพิธีดังกล่าวอาทิเช่น พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช(ผู้ช่วยผบ.ตร.)
พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล(ผู้ช่วยผบ.ตร.)
พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช(ผู้ช่วย ผบ.ตร.)
พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม (รอง จตช.) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.)พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รองผบช.น.)และผู้บังคับการตำรวจนครบาล(ผบก.น.1-9)รวมทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกทั้งภาคประชาชนในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจในทุกระดับ(กทม,กองบังคับการ,สถานีตำรวจ,ที่ปรึกษา)โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงครามและดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานที่ปรึกษา บก.สปพ.(191)พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.กทม.ทุกระดับอาทิเช่น
คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย
คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ
อาจารย์เปี่ยมเดช ปินโฑละ
อาจารย์จินตนา ผ่องแผ้ว
คุณ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณ บุญชนะ เจริญผล
คุณ บัญชา รัชตวุฒิมงคล
ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ
คุณ เมตตา ปราบสุธา
และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกระดับชั้นโดยในปีนี้(2564)ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์และพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนพร้อมพิธีสงฆ์ พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดีเด่น และข้าราชการตำรวจ นอกจากนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล ณ ลานอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล