วันจันทร์ ที่ 20 ก.ย. 65เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรง
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เป็นประธาน “งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

โดยมี
พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล
ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
ผบก.ในสังกัดภ.7
คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7
คณะที่ปรึกษาผบช.ภ.7
ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดภ.7 พร้อมครอบครัว
และข้าราชตำรวจในสังกัดภ.7 เข้าร่วมพิธี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำรวจภูธรภาค 7 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 288 นาย ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ได้เดินลอดซุ้มกระบี่ ซึ่งนำแถวซู้มกระบี่เข้ามาในพิธีโดยวงปี่สก็อต และผบช.ภ.7 และ ประธานชมรมแม่บ้านภ.7 ได้ยืนรอมอบดอกไม้ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติที่ผู้เกษียณฯ ได้ทุ่มเท รับราชการ ทำงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ
ในการนี้ผบช.ภ.7 ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
จากนั้นได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ และกล่าวสดุดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ ขอให้จดจำว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็น “ครอบครัวตำรวจภูธรภาค 7” ร่วมกัน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม