พลเอก.สิโรจน์ ชูศักดิ์ ตุลาการทหารสูงสุดและประธานที่ปรึกษาคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณขวัญชัย บุญสุวรรณ และ คุณเฟื่องฟ้า บุญสุวรรณได้นำถาดอาหาร(ถาดหลุม)จำนวน 200 ใบในนามบริษัทอภิวัฒน์ กรุ๊ป มามอบให้กับโรงเรียนสุลักขณะเพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโดยมีพ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์ รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คุณรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน กรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้ง ดร.ชัยยศ รักษาผลและคุณพัฒน์กวิน อินทร์เนตร ผู้บริหารร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ้เนาว์ ได้ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าวและในขณะเดียวกันในวันนี้ซึ่งตรงกับวันจัดเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการของคุณครูโรงเรียนสุลักขณะทางผู้บริหารที่มีชื่อดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร่วมมุฑิตาจิตรแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการโดยการมอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสุลักขณะดังกล่าวในวันนี้ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสุลักขณะ