วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 14.30-16.00 น.)
พ.ต.ท. ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและที่ปรึกษาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของชมรมดังกล่าวเข้าพบพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ พล ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ” ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ณ สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการของชมรมดังนี้


♦️พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์
♦️พ.ต.ท.เทพทัต เมตตพันธุ์
♦️ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์
♦️นายพัศ ลิปปะพันธุ์
♦️พล.ต.อำนาจ จันทรนิจะ
♦️พ.ต.อ.(หญิง)สุวรินทร์ เลี้ยงกอสกุล
♦️ดร.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน
♦️ดร.ศิวพร นวลตา
♦️นายชัยณรงค์ รัตนโยธินานนท์
♦️พ.ต.อ.ดร. ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา
♦️ดร.ญาณภัทร นิลชนิภรณ์

ในการเข้าพบครั้งนี้นอกจากจะร่วมแสดงความยินดีแล้ว พ.ต.ท. ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและที่ปรึกษาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรยังได้มีการปรึกษาข้อราชการในส่วนของการไกล่เกลี่ยว่าด้วย ” พรบ.ไกล่เกลี่ย ” ซึ่ง พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผช.ผบ.ตร. ได้มีการตอบรับพร้อมนัดเจรจาเพื่อการพูดคุยในส่วนนี้ต่อไป