คุณชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลอยกระทง คลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วย คุณโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร, ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.กต.ตร.กทม.(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง)-ประธานกต.ตร.บก.น.1- ประธานสภาฯ เขตพระนคร-ประธาน

กต.ตร.สน.ชนะสงคราม, พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, คุณกฤษดา เพ็ชร์สีสัง และคุณอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผอ.เขตพระนคร, คุณปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สส.กรุงเทพฯ เขต1, คุณธนวินท์ ภิญโญโสภณ เลขาอปพร.กทม. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กทม. วันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66