่วมงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 ณ สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เวลา 19.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องลอยฟ้าฮอลล์ 1 สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการจัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 “ชลบุรีผูกพัน สายสัมพันธ์ วันที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี, นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี, นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี, นายสุวิช นิคมเพ็ชร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี, นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี, นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี, นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี, นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอบ้านบึง, นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง โดยมี แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก อาทิ นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการ ภาค 2, นายสนธยา คุณปลื้ม พร้อม นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ , เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา, นักการเมืองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ- เอกชน ร่วมยินดี

จากนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในนามของผู้เกษียณอายุราชการ ขึ้นกล่าวแสดงความขอบคุณกับผู้มาร่วมในงาน ซึ่งพิธีกรได้เรียนเชิญ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวแสดงมุทิจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการต่อไป……..