พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ เข้าอุปสมบท เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา บุพการี และผู้มีพระคุณ โดยมี คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ (ภริยา ท่านพล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ), ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, ท่านพล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้การบก.กต. 10, ท่านพล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ท่านพล.ต.ต.ธีรพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์, พลโทโกศล ชูใจ, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ กต.ตร.กทม., คุณ สุพจน์ พงษ์บุญคุ้มลาภ ที่ปรึกษากต.ตร.กทม., ร.ต.อ.เรืองยศ – คุณ กมลพร ขันสุวรรณ, คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ,คุณประทีป ขวัญบุญ, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณวันชัย ลาภพรประเสริฐ, คุณวรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร, คุณทศพล เลิศครรชิต, คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรงค์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วัดหงส์รัตนาราม วันพุธที่ 14 ก.ย. 65