วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. ท่านพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีต รองผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-กต.ตร.บก.น.1-สภาฯ เขตพระนคร ,คุณ สุพจน์- คุณประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ,คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ ,คุณอนุพันธ์ (ท่านตู๋ ไดนาไมต์)-คุณประกายฝน-น้องมิคกี้ พุทธา ,รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์,คุณชนันตชัย พฤกษ์สุกาญจน์ และคณะทำงานทุกท่าน เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล