รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​ (1) และคณะประชุมทางไกลร่วมกับอธิบดีกรมชลประทานเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.​ ณ​ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดนครปฐม ปภ.จังหวัด และผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม​ ทั้ง 12 โครงการ​ ประชุมร่วมกับนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานซึ่งมาตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีและคอนเฟอร์เรนซ์มายังจังหวัดนครปฐม โดยได้หารือใน 2 ประเด็น คือ​ การบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ให้ระบายโดยเร็วที่สุด และการเตรียมการแก้ไขปัญหากรณีพายุหมาเหล่าจะเข้ามาปลายเดือนนี้
ในโอกาสนี้​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ร้องขอการสนับสนุน 2 เรื่อง คือ ขอติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้น และขอเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสำรวจส่งไปภายในวันนี้ และผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานรับปากจะสนับสนุนตามจำนวนที่ร้องขอและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันนับจากวันนี้