วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 17.00 น. ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ ร่วมกับ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ,ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจรองจเรตำรวจ,คณะที่ปรึกษาฯ และรองจเรตำรวจ ทำพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการง่ายขึ้น ณ สำนักงานจเรตำรวจ