จังหวัดนครปฐม จัดงาน OTOP Mobile เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน OTOP Mobile ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2564 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก และประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้