บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ฉลอง 10 สาขา ใน10 ประเทศ เปิดศูนย์รับซื้อสินค้าทางการเกษตรส่งออกบนพื้นที่ 115 ไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการผลักดันสินค้าเกษตรส่งออก ด้านผู้บริหาร ดร.กาญจน์ พอลลีน่า ประธานบริหาร มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางซึ่งบริษัทได้เปิดตัวในประเทศซาอุดิอาระเบีย , ดูไบ, คูเวต และบาร์เรน เป็นที่เรียบร้อยและคาดหวังในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทด้วยกำลังซื้อที่สูงและเป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก ดร.กาญจน์ พอลลีน่า ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากสินค้าทางการแพทย์ส่งออก และ สินค้าเกษตรส่งออกแล้ว ยังมีสินค้าหลายตัวที่สามารถทำตลาดส่งออกได้ดีในแถบภูมิภาคนี้ เช่น โปรดักส์ความงาม ผิวพรรณ และ สินค้าสกินแคร์คุณภาพดีของไทยอีกจำนวนมากที่บริษัทสนใจทำตลาดและพลักดัน โดยด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ บริษัทได้จับมือ กับ บริษัท เม็ดทราย คอสเมติก จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตดูแลผิวพรรณที่ได้มาตรฐาน และ คุณภาพดีทำตลาดส่งออก ไปยังตะวันออกกลาง ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการส่งออกของผู้ผลิตในประเทศไทยให้หันมาสนใจตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและช่องทางในการหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้บริษัทพร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่สนใจเปิดตลาดต่างประเทศหรือ ฝากสินค้าทำตลาดประเทศ บริษัทยินดีให้ความร่วมมือและส่งเสริมอย่างเต็มที่ในการพลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก ..