วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 66 เวลา 09.30 น. ท่าน พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบช.รร.นรต.-ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คุณ มนสิการ สำราญสำรวจกิจ ประธานคณะทำงาน

โครงการค่ายผู้นำฯ,ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-กต.ตร.บก.น.1-สภาฯ เขตพระนคร-ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฯ,คุณ ชนินทร์ เตรัตนชัย,คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ท่าน พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ