วันศุกร์ที่10 พ.ย. 2566 ( 10.00 น.) สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ
นำโดยนายกสโมสรไลออนส์ สิตานันท์ จันสักรา ร่วมสนับสนุน การแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแช็มป์ประเทศไทย
และ กิจกรรมกีฬาสีคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โดยมีไลออนส์ อวิรุทธ์ คัมภิรานนท์ และ ไลออนส์ ภูริ อัตธีรวงศ์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินทุน ขนม, น้ำ, อุปกรณ์สิ่งของ, ชุดกีฬา, ยาบรรเทาอาการจากการบาดเจ็บต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา