วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ได้จัดโครงการ “ร่มอุ่นใจ สู้ภัยโควิด”เป็นปีที่​ 2 โดยได้สนับสนุนร่มบังแดดและฝน ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหาร บริเวณใกล้เคียงบริษัท เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บรรดาผู้ประกอบการผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19
.
On 15 December 2022, the members of J.A.N. Inter Law provided the umbrellas for the campaign No.2​ “ Give and share from our heart” to the merchants who now selling food near the office for encouraging and support them to pass through the difficulties during the COVID-19 outbreak incident.