ร่วมฉลองพิธีมงคลสมรส “ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล & ดร.ณกิศ สนประเสริฐ” ที่ โรงแรมโฟร์ซีซีนส์ กรุงเทพฯ แอทเจ้าพระยาริเวอร์

เวลา 19.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรมโฟร์ซีซีนส์ กรุงเทพฯ แอทเจ้าพระยาริเวอร์ ได้จัดงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา (คุณโปเต้) บุตรสาว นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานบริหาร บริษัท อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา กับ ดร.ณกิศ สนประเสริฐ (คุณเต้) โดยมีนักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย, นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4, นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6, นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายวิชัย รอดเปีย อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้าน เอส.พี.วิลเลจ โครงการ 1-5, นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), นายกฤษณ์ จิระมงคล ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์นายกเมืองพัทยา, นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ประธานบริษัทเอชโฮมพร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด, นายโกมินทร์ ทีฑธนานนท์ ผู้บริหารตลาดเมืองทองธานี ร่วมยินดี โดยมี นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานบริหาร บริษัทอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์พัทยา พร้อมครอบครัวเพช็รตระกูลให้การต้อนรับ……