เลขา ป.ป.ส. สั่งการ ปปส.ภาค ทั่วประเทศ เข้มงวดจุดตรวจ สกัดกั้น ช่องทางขนส่งยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดช่วงสงกรานต์ เตือนใช้ยาเสพติดเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่น

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิชัย
ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) สั่งการ ปปส. ภาค 1 – 9 และ ปปส.กทม. เตรียมพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดจุดตรวจ จุดสกัดกั้น ในช่วง วันที่ 10 – 20 เมษายน 2565
.
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ขบวนการค้ายาเสพติด อาศัยช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่มีผู้เดินทางและการท่องเที่ยวจำนวนมาก แฝงตัว ลักลอบ ขนส่งยาเสพติดผ่านช่องทางต่าง ๆ และการที่เป็นช่วงวันหยุดยาวแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เป็นช่วงเวลาที่ได้กลับไปหาครอบครัว แต่ส่วนหนึ่งก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในทางที่ผิดในการใช้ยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้ช่วงดังกล่าวมีความต้องการยาเสพติดสูงขึ้น และในอีกทางหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายสำหรับชีวิต และการริเริ่มเสพยาเสพติดของเยาวชน
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน และเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่วงสงกรานต์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพติดในช่วงสงกรานต์ ซึ่งตนได้สั่งการให้ ปปส.ภาค 1 – 9 และ ปปส.กทม. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติดในจุดที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดยาเสพติด รวมถึงปฏิบัติการเข้าตรวจค้นในพื้นที่ในพื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย การตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ในสถานประกอบการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการส่งยาเสพติด ที่ผู้ค้ายาเสพติดมักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการด่านตรวจ/สกัดกั้น และการตั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชน รักษาความปลอดภัย ป้องกันระวังไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด ตลอดจนรณรงค์ไม่ใช้ยาเสพติดขณะเดินทาง ไม่รับฝากของจากผู้อื่นที่อาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการยาเสพติด
.
ตนยังได้มอบหมาย อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดที่ประจำอยู่ที่ประเทศ เมียนมาร์ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา เพื่อประสานติดตามข้อมูลการลักลอบขนส่งยาเสพติดของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังการอาศัยช่วงหยุดยาวที่มีการเดินทางเข้าออกจำนวนมาก ลักลอบลอบขนส่งยาเสพติดเข้าไทยผ่านเส้นทางชายแดน
.
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเสริมว่า สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2564 – 8 เมษายน 2565 140,039 คดี ผู้ต้องหา 144,110 คน ยึดยาบ้า 272 ล้านเม็ด ไอซ์ 8,691 กก. เฮโรอีน 484 กก. นอกจากการดำเนินการจับกุมแล้ว ยังได้ดำเนินการตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ในการขยายผลยึดทรัพย์สินจากคดียาเสพติด ซึ่งในแต่ละการจับกุมจะไม่เสร็จสิ้นเพียงแค่การจับกุมผู้ต้องหา แต่ต้องวางเป้าหมายถึงการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้อยู่เบื้องหลัง ส่งผลให้ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ยึดทรัพย์สินที่มาจายาเสพติดได้ 3,133 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวส่วนหนึ่งจะเป็นเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ด้วย
.
เลขาธิการ ป.ป.ส. ทิ้งท้าย ตนอยากฝากถึง ผู้ที่ต้องการใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของไทยไปกับการมั่วสุมใช้ยาเสพติด